Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U oktobru 2001. godine, u Srbiji je formirana razvojna grupa u saradnji sa IAAP-om (International Association for Analytical Psychology), sa ciljem da članovi BAK-a (Beogradski Analitički Krug), analitički orijentisani psihoterapeuti, započnu svoju edukaciju pri IAAP-u i na taj način završe obuku za jungovske analitičare i postanu punopravni članovi IAAP-a.

Saradnja sa IAAP-om je intenzivirana 2003. godine, nakon Prvog međunarodnog skupa iz analitičke psihologije, organizovanog u zgradi Skupštine grada Beograda. Skupu je, uz druge predstavnike IAAP-a (Renos Papadopoulos, Josip Pašić ) prisustvovao i gospodin Murray Stein, tadašnji predsednik IAAP-a.

Status IAAP priznatih jungovskih analitičara u razvojnoj grupi su najpre stekli profesor Vladeta Jerotić i dr Velimir Popović. Obuku u okviru IAAP-a su nastavili i ostali članovi grupe, od kojih su je mnogi već uspešno okončali. Do danas, završenu kompletnu obuku za jungovskog analitičara i priznat status člana IAAP-a, imaju sledeći članovi razvojne grupe: profesor Vladeta Jerotić, dr Marko Vuković; mr Marijana Popović i dr Jelena Sladojević Matić.  

U oktobru 2007. godine,  ustanovljeno je novo ime razvojne grupe – Srpsko Analitičko Društvo (SAD), odnosno, Serbian Analytical Society (SAS). 

Osnovne informacije o SAS se, takođe, nalaze i na website adresi IAAP: http://iaap.org/developing-groups-router-groups/serbia/

Prethodnih deset godina članovi razvojne grupe imali su priliku i veliko zadovoljstvo da tokom kontinuiranog edukativnog rada,  kroz različite forme aktivnosti (predavanja,  radionice,  grupne i individualne supervizije)  sarađuju sa eminentnim  članovima IAAP-a . Mnoga predavanja gostujućih analitičara bila su dostupna i za širu javnost.   

Sa Srpskim Analitičkim Društvom sarađivali su priznati jungijanski analitičari:  dr Murray Stein,  dr Mario Jacoby,  dr Renos Papadopoulos,  dr Mary Addenbroke, dr Josip Pašić, dr Jan Wiener,  dr Angela Connely i dr Jozef Magdič. 


Osnovni ciljevi Srpskog Analitičkog Društva su sledeći:

  • da zainteresovanim kolegama psiholozima i psihijatrima, kroz članstvo i određenu formu uvodnog treninga iz analitičke psihoterapije, omogući da započnu i uspešno završe ličnu edukaciju za jungovske analitičare pri IAAP-u.
  • da u Srbiji i čitavom regionu poveže osobe zainteresovane za analitičku psihologiju, odnosno, za delo Karla Gustava Junga i njegovih naslednika, prenese im osnovna znanja iz ove oblasti i inspiriše za dalji rad i saradnju.