Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!


prof Vladeta Jerotićprof Vladeta Jerotić

Prof. dr Vladeta Jerotić (1924–2018)
Jedan od osnivača i višegodišnji počasni predsednik Srpskog Analitičkog Društva (SAD)

Psihijatar, psihoterapeut, Individualni član IAAP
Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti

   
Ivana Radovanović NovakovićIvana Radovanović Novaković

Ivana Radovanović Novaković
Predsednik Srpskog Analitičkog Društva
Serbian Analytical Society (SAS)

Diplomirani psiholog

Geštalt psihoterapeut

IAAP Router

Član Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPTS)

Član Evropske asocijacije geštalt terapeuta (EAGT) 

ivana@recporec.com

 

   

  

Georgije Vuletić

Predsednik SAD od jula 2013. do septembra 2018. 

Doktor nauka - psihološke nauke

Diplomirani inženjer elektronike i telekomunikacija

Jungovski analitičar i analitički orijentisani psihoterapeut

Član SDPTS, Individualni član IAAP 

georgije.vuletich@gmail.com

  

Jelena Sladojević Matić

Predsednik SAD od oktobra 2007. do jula 2013.

Doktor nauka - psihološke nauke

Jungovski analitičar, Individualni član IAAP

Član SDPTS i član Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP) 

jelenasladojevicmatic@yahoo.com

 

Marijana Popović

Doktor nauka - psihološke nauke
Jungovski analitičar, Individualni član IAAP
Član SDPTS i član Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP) 

popovic.marijana@ymail.com

 

Bojana Stamenković Rudić 

Dr med. specijalista psihijatrije

Jungovski analitičar, Individualni član IAAP.
Član SDPTS i Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP) 

stamenkovicbojana@yahoo.com

 

Elisabetta Iberni

Doktor dinamičke i kliničke psihologije

Jungovski analitičar, Individualni član IAAP 

elisabetta.iberni@gmail.com

 

Snežana Manojlović

Dr med. specijalista psihijatrije, PhD

Jungovski analitičar i analitički orijentisani psihoterapeut

Član SDPTS, Individualni član IAAP

sdmanojlovic@gmail.com

 

Jelena Lukić

Diplomirani psiholog

IAAP router 

jelenalukic2001@yahoo.com

 

Ljubica Zamurović - Dunđerović
Psihijatar
Magistar bioloških nauka
IAAP router 

ljubicazamurovic@yahoo.com

 

Branislava Piper

Diplomirani psiholog, MD

IAAP router 

branislavapiper@gmail.com

 

Nadežda Janaćković

Diplomirani anglista i germanista

IAAP router 

ninajana@hotmail.com

 

Marija Tucović

Doktor medicine

IAAP router 

marijabtucovic@gmail.com

 

Zorana Filipović

Specijalista medicinske psihologije

Porodični terapeut

IAAP router 

zorana.f22@gmail.com

 

Ana Jelić

Master kliničke psihologije

IAAP router 

anijelic@hotmail.com

 

Tamara Bradić

Master psiholog 

dobrictamara@gmail.com