Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Svi psihoterapeuti Srpskog analitičkog društva

poseduju Sertifikat za psihoterapiju*,

izdat od strane Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije.

 

 

 

Jelena Sladojević Matić

Doktor nauka - psihološke nauke (Univerzitet u Beogradu)

jelenasladojevicmatic@yahoo.com

 

Marijana Popović

Doktor nauka - psihološke nauke (Univerzitet u Beogradu)

popovic.marijana@ymail.com

 

Marko Vuković

Dr med. specijalista psihijatrije (Univerzitet u Beogradu)

vukovicmarkodr@yahoo.com

 

Bojana Stamenković Rudić

Dr med. specijalista psihijatrije (Univerzitet u Beogradu)

stamenkovicbojana@yahoo.com

 

Snežana Manojlović

Dr med. specijalista psihijatrije (Univerzitet u Beogradu)

sdmanojlovic@gmail.com

 

Georgije Vuletić

Doktor nauka - psihološke nauke (Univerzitet u Beogradu)

georgije.vuletich@gmail.com

 

Elisabetta Iberni

Doktor kliničke psihologije (Essex University)

elisabetta.iberni@gmail.com

*Dr Elisabetta Iberni kliničku praksu trenutno obavlja u Hagu, Holandija