Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!

JUNGOVSKI ANALITIČARI I PSIHOTERAPEUTI

 

Jelena Sladojević Matić

Doktor nauka - psihološke nauke (Univerzitet u Beogradu)

jelenasladojevicmatic@yahoo.com

 

Marijana Popović

Doktor nauka - psihološke nauke (Univerzitet u Beogradu)

popovic.marijana@ymail.com

 

Bojana Stamenković Rudić

Dr med. specijalista psihijatrije (Univerzitet u Beogradu)

stamenkovicbojana@yahoo.com

 

Snežana Manojlović

Dr med. specijalista psihijatrije (Univerzitet u Beogradu)

sdmanojlovic@gmail.com

 

Georgije Vuletić

Doktor nauka - psihološke nauke (Univerzitet u Beogradu)

georgije.vuletich@gmail.com

 

* Elisabetta Iberni

Doktor kliničke psihologije (Essex University)

elisabetta.iberni@gmail.com

*Dr Elisabetta Iberni kliničku praksu trenutno obavlja u Hagu, Holandija

 

PSIHOTERAPEUTI

Ivana Novaković Radovanović

Diplomirani psiholog / Geštalt psihoterapeut 

ivana@recporec.com

 

Zorana Filipović

Specijalista medicinske psihologije / Porodični terapeut 

zorana.f22@gmail.com

 

Svi psihoterapeuti Srpskog analitičkog društva pored čijeg imena ne stoji oznaka *

poseduju Sertifikat za psihoterapiju, izdat od strane Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije.