Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!

 

PredavanjaPredavanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavljivanje za predavanja se vrši slanjem e-maila na adresu predavača.

Od predavača možete zatražiti i dodatne informacije u vezi sa predavanjem.

 

PREDAVANJE: Jungov Odgovor na Jova
  • Predavač: dr Georgije Vuletić
  • Kratki opis predavanja:
Predavanje predstavlja prikaz Jungove interpretacije intrigantne starozavetne Knjige o Jovu 
koja daje uvid u njegovo poimanje Boga i njegovo viđenje problema postojanja dobra i zla.
Jungovo inovativno psihološko tumačenje Knjige o Jovu izazvalo je oštre kritike, posebno od strane hrišćanskih teologa.
Mada knjiga Odgovor na Jova nije previše obimna, da bi se razumela, ona ipak zahteva izvesno poznavanje analitičke psihologije. 
Predavanje je praćeno prezentacijom sa ilustracijama čiji je cilj da slušaoce i emotivno dodirnu,
na čemu je Jung u svojoj interpretaciji Knjige o Jovu posebno insistirao.
  • Trajanje predavanja: 2h 30min (do 3h, u zavisnosti od diskusije sa slušaocima)
  • Broj slušalaca: od 8 do 10
  • Cena predavanja:  
  • Kontakt predavača: georgije.vuletich@gmail.com

 

PREDAVANJE: Bajka i analiticko shvatanje traume - teorija i praksa

 

 PREDAVANJE: Kompleks roditelja u analitičkoj psihologiji

  • Predavač: dr Snežana Manojlović
  • Trajanje predavanja: 2h
  • Cena: 
  • Kontakt predavača: sdmanojlovic@gmail.com

NAPOMENA:

Zbog ograničenog broja mesta, obavezna je prethodna prijava na email adresu predavača