Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!

JAVNA PREDAVANJA SAD

JAVNO PREDAVANJE JUNGOVSKE ANALITIČARKE

EMILIJE KIEHL, 14. OKTOBRA 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilija Kiehl Msc. - Jungovski analitičar (analitički psiholog), rođena u
Beogradu, već nekoliko decenija živi i radi u Londonu. Ona je senior member,
training analyst i bivši predsednik Britanskog Udruženja Jungovskih Analitičara
(British Jungian Analytic Association - BJAA). Na nedavnom Kongresu u Beču,
izabrana je za potpredsednika  Međunarodnog Udruženja Analitičkih Psihologa (International Association for Analytical Psychology - IAAP). Pored privatne prakse, Emilija radi kao predavač i supervizor u Velikoj Britaniji i inostranstvu. 
Zajedno sa Andrew Samuelsom, Emilija je osnivač međunarodne grupe kliničkih i akademskih analitičkih psihologa, Analysis & Activism, koja se bavi
organizovanjem konferencija na temu doprinosa analitičke psihologije
razumevanju istorijskih i tekućih društveno-političkih pojava i zbivanja. 
U oblasti izdavaštva analitičkih radova, Emilija je član uredništva vodećih
časopisa analitičke psihologije: Spring Journal iz  SAD (New York, New Orleans)
i Journal of Analytical Psychology - JAP iz Velike Britanije. Urednik je knjiga
radova sa prve i treće konferencije Analyis & Activism (2014, London i 2016
Prag) kao i knjiga radova sa Kongresa IAAP (2013 Kopenhagen i 2016 Kjoto).
Trenutno uređuje knjigu radova sa 2019 IAAP Kongresa u Beču. 
Njeni posebni interesi su: Jungov model psihe; uticaj kulturnih i društveno-
političkih faktora na unutarnji svet pojedinca; analitički rad sa snovima.


Objavljeni radovi iz analitičke psihologije:

(2014) Encounters with Jung and Moreno on the Road of Bricks and Moss. Jung and Moreno: Essays on the Theatre of Human Nature. (Ed. Craig Stephenson). London: Routledge.
(2015) Barbarians at the Gate: racism in the shadow of tolerance in the
neoliberal cultural complex. Citizen and the Polis: Analysis & Activism Conference II, Social and Political Contribution of Jungian Psychology (Eds. Carta S., Adorissio A., Mercurio R.)
(2016) “You were not born here so you are classless, you are free” Social Class and Cultural Complex in Analysis. Journal of Analytical Psychology Vol. 61, No 4, pp. 465-480.
(2017) Looking for Self in Reading a Novel. New Reflections Issue 5, British Psychotherapy Foundation.

 

JAVNO PREDAVANJE JUNGOVSKOG ANALITIČA

HENRIJA ABRAMOVIČA, 24. MAJ 2019.

Srpsko analitičko društvo poziva sve zainteresovane za analitičku psihologiju i delo Karla Gustava Junga na predavanje profesora Henry Abramovitch-a pod nazivom "Brothers and sisters".

Profesor Abramovitch je izraelski analitičar koji je napisao retku, dirljivu i lepu knjigu na temu odnosa braće i sestara. Ova tema, iako bliska i duboko prisutna u svima nama, ipak je zanemarena u tradiciji dubinske psihologije. Profesor Abramovitch postavlja provokativnu tezu da ovako skromna prisutnost teme odnosa braće i sestara u svojoj pozadini ima subjektivne razloge koji leže u konstelaciji siblinških odnosa u životu osnivača dubinske psihologije, Sigmunda Frojda i Karla Gustava Junga. I Frojd i Jung, kao prvorođeni, uspešni, sigurni i omiljeni u svojim porodicama, bili su relativno nezainteresovani za odnos sa sopstvenom braćom i sestrama, pa posledično i za temu siblinških odnosa uopšte.

 Profesor Abramovitch koristi svoje bogato poznavanje Biblije, istorijskih, religijskih spisa i mitova, kao i sopstveno kliničko iskustvo u radu sa pacijentima, kako bi ilustrovao moć koja leži u potencijalu siblinških odnosa da budu hranljivi, ali i ugrožavajući, isceljujući, ali i konfliktni. Za one koji imaju braću ili sestre, doživljaji bliskosti i konflikta, ljubavi i mržnje, zajedništva i odbačenosti, mitskog i realnog brata ili sestre koje profesor Abramovitch portretira, duboko su usađeni i značajno učestvuju u kreiranju doživljaja sebe u svetu. Za one koji nemaju braću ili sestre, profesor Abramovitch podvlači da na mestu realne uskraćenosti siblinškog odnosa stoji snažno prisutan potencijal imaginacije radosti i patnje koju odnos sa braćom i sestrama nosi.

 Za psihoterapeute, stručnjake srodnih profila, kao i za laike, ova bogata, duboka tema inherentna ljudskom biću kao retko koja, može da otvori široko višeslojno polje razumevanja neprocenjivog doprinosa braće i sestara u kreiranju onoga što jesmo.

Predavanje je održano 24. maja 2019. godine u 19h u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda na Trgu Republike 5.

Susret je započet kratkim kolažom biranih tematskih numera u izvedbi pijanistkinje Maje Rajković.

 

 JAVNO PREDAVANJE JUNGOVSKOG ANALITIČARA

KJARE TOCI, 14. XII 2018.

Predavanje „Facing the Waves“  bilo je praćeno filmskim video materijalom i projekcijom kratkog istoimenog filma režisera Ettore Scola.  

Kroz filmske slike i „etičku konfrontaciju“ koju je K. G. Jung smatrao krucijalnom komponentom aktivne imaginacije, autorka je istraživala kako se evropska lična i kolektivna Psiha susreću sa talasima koji donose nepoznato i upućuju na neophodnost suočavanja sa novim.

Simboličkim jezikom i sadržajem filma, autorka je publiku vodila kroz istraživanje konfliktnog i traumatičnog iskustva suočavanja sa Senkom u različitim istorijskim periodima i iz različitih perspektiva razmatrala etički stav spram lične i kolektivne transformacije svih nas, kao građana sveta i kao mislećih ljudi.

Chiara Tozzi je psiholog, pisac, scenarista, profesor scenarija, jungovski analitičar i psihoterapeut sa privatnom praksom u Rimu. Aktivna je kao trening analitičar i supervizor pri AIPA (Associazione Italiana Psicologia Analitica) i IAAP (International Association for Analytical Psychology). Autor je brojnih priča i filmskih, televizijskih, pozorišnih i radio scenarija. Kao profesor scenarija i psihologije, predaje na Univerzitetima u Rimu i Firenci, u Scuola Nazionale di Cinema u Rimu i Scuola Holden u Turinu. Umetnički je direktor “Mercurius Prize for  Films of particular Psychological Significance and Sensitivity to Human Rights ” i kontakt je osoba za međunarodnu kulturnu razmenu pri IAAP.

 

 

   

ODRŽANA JAVNA PREDAVANJA NAKON 2010. GODINE

 

 • Ljubica Zamurović

            O psihopatologiji, april 2014. god.

 • Bojana Stamenković Rudić

            Veče sa "tipovima", mart 2014. god.

 • Jelena Sladojević Matić

            Metode i tehnike analitičke psihoterapije, februar 2014. god.

 • Georgije Vuletić

            Zaljubljenost, ljubav, brak, oktobar 2013. god.

 • Jelena Sladojević Matić

            Rad na snovima u analitičkoj psihoterapiji, jun 2013. god.

 • Martin Schmidt

            The Archetype of the Wounded Healer, april 2013. god

 • Željka Ostojić

  Arhetip Artemide i savremena žena, maj 2013. god.

 • Bojana Stamenković Rudić

  Arhetipovi ženske psihe, april 2013.god.

 • Snežana Manojlović

  Animus - Duh ženskog sveta, mart 2013.god.

 • Georgije Vuletić

  Muško i žensko, decembar 2012.god.

 • Jelena Sladojević Matić

  Psihoterapeut i pozicija moći, novembar 2012.god.

 • Marijana Popović

  Hermeneutika bajki - post jungovski pristup, oktobar 2012.god.

 • Georgije Vuletić

  Sinhronicitet: Psihologija, fizika, mistika? , maj 2012.god.

 • Bojana Stamenković Rudić

  Interpretacija bajki u analitičkoj psihologiji, april 2012.god.

 • Martin Schmidt

        The Archetype of the Wounded Healer, mart 2012. god.

 • Jelena Sladojević Matić

  Transpersonalna senka: Analiza knjige "Moramo da razgovaramo o Kevinu”, mart 2012.god.

 • Snežana Manojlović

  Odnos Ja i Jastva u analitičkoj psihologiji, decembar 2011. god.

 • Željka Ostojić

  Analitička psihologija: Psihološki tipovi, novembar 2011. god.

 • Georgije Vuletić

  K. G. Jung: Čovek i delo, oktobar 2011. god.

   

RANIJA PREDAVANJA

 • Mario Jakobi: 
  • Good and Evil and Jung's Concept of the Shadow
 • Josip Pašić: 
  • As it see itself: Haiku poezija i analiticka psihologija, 2003-2011. god.
  • Anima: True and False,
  • Psychotherapei: On the Nature of Psychological Problems,
  • Likeness and Unlikeness: On the nature of the image, 
  • Analiticko razumevanje poezije Vaska Pope.
 • Vladeta Jerotić: 
  • Hriscansko tumacenje dela Karla Gustava Junga, april 2003 god.
  • Jakovljeve lestvice i Jungovo hrvanje sa Bogom, novembar 2007 god.
 • Josip Pasić, Velimir B. Popović:
  • Seminar o snovima, oktobar 2007 god.
 • Velimir B. Popović: 
  • Predstave istopolne ljubavi, novembar 2001 god.
  • Imaginalna hermeneutika, decembar 2001 god.
  • "Politicki koreni psihologije", mart 2002 god.
  • Fenomenologija Jastva i anakiklosis skrivenog Boga, maj 2003 god.
  • Seminar o predstavama i imaginaciji, decembar 2007 god.
  • Puer eternus: arhetipski obrazac u kulturi i psihoterapiji, mart 2008 god.
  • Demonsko i arhetipska trauma u bajci Careva kci ovca, april 2008 god.
  • Ikona - ispisana slika: o psihologiji ikone, seminar, maj 2008 god.
  • Hekata: gospodarica raskrsca i granica: granicnost (granicni poremecaj licnosti) u Hekatinom svetu, maj 2008
 • Jelena Sladojević Matić:
  • Simboli u analitičkoj psihologiji
  • O Personi
  • Persona i Senka u snovima
  • REBT i Analitička psihoterapija – sličnosti i razlike
  • Majkl Fordam i Melani Klajn: sličnosti i razlike
  • Osnovni pojmovi analitičke psihologije
  • Pojam nesvesnog – analitički spram psihoanalitičkog pristupa
  • Primena analitičke psihoterapije u radu sa decom
  • Tehnika analize transfera/kontratransfera u analitičkoj psihologiji
  • Sadržaji senke u analitičkom radu
 • Marijana Popović: 
  • Animus, za i protiv? Post-jungovsko preispitivanje pojma, april 2005 god.
  • Sandplay terapija - uvod u teoriju i praksu terapije peskom, april 2007 god.
 • Marko Vuković:
  • Razvoj deteta: razlike između psihoanalize i analitičke psihologije
  • Anima
  • Analitička psihologija i likovna umetnost
  • Jung i politika
  • Snovi i psihopatologija
 • Žanet Prinčevac de Villablanca:
  • Prekognitivni snovi, Jungovski pristup
  • Predstave ženskog u kulturnoj baštini Balkana
  • Strepnja i strah od smrti
  • Motivi bajki u snovima
  • Tribina: Ljubav, prijateljstvo, izdaja