Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

    JAVNO PREDAVANJE JUNGOVSKOG ANALITIČARA KJARE TOCI, 14. XII 2018.

Predavanje Kjare TociPredavanje Kjare Toci

 

 

 

Predavanje „Facing the Waves“  je bilo praćeno filmskim video materijalom i projekcijom kratkog istoimenog filma u režiji Ettore Scola-e.  

Kroz filmske slike i „etičku konfrontaciju“ koju je K. G. Jung smatrao krucijalnom komponentom aktivne imaginacije, autorka istražuje kako se evropska lična i kolektivna Psiha susreću sa talasima koji donose nepoznato i upućuju na neophodnost suočavanja sa novim.

Simboličkim jezikom i sadržajem filma, autorka je prisutne vodila kroz istraživanje konfliktnog i traumatičnog iskustva suočavanja sa Senkom u različitim istorijskim periodima i iz različitih perspektiva postavljajući etički stav spram lične i kolektivne transformacije svih nas, kao građana sveta i kao mislećih ljudi.

Chiara Tozzi je psiholog, pisac, scenarista, profesor scenarija, jungovski analitičar i psihoterapeut u privatnoj praksi u Rimu. Aktivna je kao trening analitičar i supervizor pri AIPA (Associazione Italiana Psicologia Analitica) i IAAP (International Association for Analytical Psychology). Autor je brojnih priča i filmskih, televizijskih, pozorišnih i radio scenarija. Kao profesor scenarija i psihologije, predaje na Univerzitetima u Rimu i Firenci, u Scuola Nazionale di Cinema u Rimu i Scuola Holden u Turinu. Umetnički je direktor “Mercurius Prize for  Films of particular Psychological Significance and Sensitivity to Human Rights ” i kontakt je osoba za međunarodnu kulturnu razmenu pri IAAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ODRŽANA JAVNA PREDAVANJA NAKON 2010. GODINE

 

 • Ljubica Zamurović

            O psihopatologiji, april 2014. god.

 • Bojana Stamenković Rudić

            Veče sa "tipovima", mart 2014. god.

 • Jelena Sladojević Matić

            Metode i tehnike analitičke psihoterapije, februar 2014. god.

 • Georgije Vuletić

            Zaljubljenost, ljubav, brak, oktobar 2013. god.

 • Jelena Sladojević Matić

            Rad na snovima u analitičkoj psihoterapiji, jun 2013. god.

 • Martin Schmidt

            The Archetype of the Wounded Healer, april 2013. god

 • Željka Ostojić

  Arhetip Artemide i savremena žena, maj 2013. god.

 • Bojana Stamenković Rudić

  Arhetipovi ženske psihe, april 2013.god.

 • Snežana Manojlović

  Animus - Duh ženskog sveta, mart 2013.god.

 • Georgije Vuletić

  Muško i žensko, decembar 2012.god.

 • Jelena Sladojević Matić

  Psihoterapeut i pozicija moći, novembar 2012.god.

 • Marijana Popović

  Hermeneutika bajki - post jungovski pristup, oktobar 2012.god.

 • Georgije Vuletić

  Sinhronicitet: Psihologija, fizika, mistika? , maj 2012.god.

 • Bojana Stamenković Rudić

  Interpretacija bajki u analitičkoj psihologiji, april 2012.god.

 • Martin Schmidt

        The Archetype of the Wounded Healer, mart 2012. god.

 • Jelena Sladojević Matić

  Transpersonalna senka: Analiza knjige "Moramo da razgovaramo o Kevinu”, mart 2012.god.

 • Snežana Manojlović

  Odnos Ja i Jastva u analitičkoj psihologiji, decembar 2011. god.

 • Željka Ostojić

  Analitička psihologija: Psihološki tipovi, novembar 2011. god.

 • Georgije Vuletić

  K. G. Jung: Čovek i delo, oktobar 2011. god.

   

RANIJA PREDAVANJA

 • Mario Jakobi: 
  • Good and Evil and Jung's Concept of the Shadow
 • Josip Pašić: 
  • As it see itself: Haiku poezija i analiticka psihologija, 2003-2011. god.
  • Anima: True and False,
  • Psychotherapei: On the Nature of Psychological Problems,
  • Likeness and Unlikeness: On the nature of the image, 
  • Analiticko razumevanje poezije Vaska Pope.
 • Vladeta Jerotić: 
  • Hriscansko tumacenje dela Karla Gustava Junga, april 2003 god.
  • Jakovljeve lestvice i Jungovo hrvanje sa Bogom, novembar 2007 god.
 • Josip Pasić, Velimir B. Popović:
  • Seminar o snovima, oktobar 2007 god.
 • Velimir B. Popović: 
  • Predstave istopolne ljubavi, novembar 2001 god.
  • Imaginalna hermeneutika, decembar 2001 god.
  • "Politicki koreni psihologije", mart 2002 god.
  • Fenomenologija Jastva i anakiklosis skrivenog Boga, maj 2003 god.
  • Seminar o predstavama i imaginaciji, decembar 2007 god.
  • Puer eternus: arhetipski obrazac u kulturi i psihoterapiji, mart 2008 god.
  • Demonsko i arhetipska trauma u bajci Careva kci ovca, april 2008 god.
  • Ikona - ispisana slika: o psihologiji ikone, seminar, maj 2008 god.
  • Hekata: gospodarica raskrsca i granica: granicnost (granicni poremecaj licnosti) u Hekatinom svetu, maj 2008
 • Jelena Sladojević Matić:
  • Simboli u analitičkoj psihologiji
  • O Personi
  • Persona i Senka u snovima
  • REBT i Analitička psihoterapija – sličnosti i razlike
  • Majkl Fordam i Melani Klajn: sličnosti i razlike
  • Osnovni pojmovi analitičke psihologije
  • Pojam nesvesnog – analitički spram psihoanalitičkog pristupa
  • Primena analitičke psihoterapije u radu sa decom
  • Tehnika analize transfera/kontratransfera u analitičkoj psihologiji
  • Sadržaji senke u analitičkom radu
 • Marijana Popović: 
  • Animus, za i protiv? Post-jungovsko preispitivanje pojma, april 2005 god.
  • Sandplay terapija - uvod u teoriju i praksu terapije peskom, april 2007 god.
 • Marko Vuković:
  • Razvoj deteta: razlike između psihoanalize i analitičke psihologije
  • Anima
  • Analitička psihologija i likovna umetnost
  • Jung i politika
  • Snovi i psihopatologija
 • Žanet Prinčevac de Villablanca:
  • Prekognitivni snovi, Jungovski pristup
  • Predstave ženskog u kulturnoj baštini Balkana
  • Strepnja i strah od smrti
  • Motivi bajki u snovima
  • Tribina: Ljubav, prijateljstvo, izdaja