Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Prof. dr Vladeta Jerotić 
Počasni predsednik Srpskog Analitičkog Društva (SAD)

Psihijatar, psihoterapeut, Individualni član IAAP
Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti
   

Georgije Vuletić  
Predsednik Srpskog Analitičkog Društva 
Serbian Analytical Society (SAS)

Doktor nauka - psihološke nauke

Diplomirani inženjer elektronike i telekomunikacija

Član SDPS, Provisional IAAP Member
 

   

 

Jelena Sladojević Matić 

Doktor nauka - psihološke nauke

Individualni član IAAP

Član SDPS i član Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP)

 

Marijana Popović
Doktor nauka - psihološke nauke
Individualni član IAAP
Član SDPS i član Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).

 

Marko Vuković 

Dr med. specijalista psihijatrije

Individualni član IAAP
Član SDPS i Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).
 

Bojana Stamenković Rudić 
Dr med. specijalista psihijatrije

Individualni član IAAP.
Član SDPS i Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).
 

Elisabetta Iberni

Doktor dinamičke i kliničke psihologije

Individualni član IAAP

 

Snežana Manojlović

Dr med. specijalista psihijatrije, PhD

Član SDPS, Provisional IAAP Member. 
 

Jelena Lukic 

Diplomirani psiholog

IAAP router

 

Ljubica Zamurović - Dunđerović
Psihijatar 
Magistar bioloških nauka
IAAP router

 

Ivana Radovanović Novaković

Diplomirani psiholog, Geštalt psihoterapeut

Član SDPS, IAAP router

 

Branislava Piper

Diplomirani psiholog, MD

IAAP router

 

Nadežda Janaćković

Diplomirani anglista i germanista

IAAP router

 

Marija Tucović

Doktor medicine

IAAP router

 

Zorana Filipović

Specijalista medicinske psihologije

Porodični terapeut 

IAAP router

 

 Ana Jelić

Master kliničke psihologije

IAAP router

 

Tamara Bradić

Diplomirani psiholog

Član SDPS, IAAP router