Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vladeta Jerotić 
Počasni predsednik Srpskog Analitičkog društva(SAD)

Psihijatar, psihoterapeut. 
Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti
   

Georgije Vuletić  
Predsednik Srpskog Analitičkog Društva 
Serbian Analytical Society (SAS)

Polaznik individualnog trening programa IAAP-a
Diplomirani psiholog
Diplomirani inženjer elektronike i telekomunikacija 

   

Analitičari/psihoterapeuti SAS

 

Jelena Sladojević Matić 

Doktor psihologije 

Individualni član IAAP i 

Član SDPS i član Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP)

Docent na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

 

Marijana Popović
Doktor psihologije
Individualni član IAAP.
Član SDPS, član Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).
Radi u oblasti psihološke procene i psihoterapije.

 

Marko Vuković 
MD, psihijatar,
psihoterapeut. 

Individualni član IAAP. 
Član SDPS i Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).
Devet godina kliničkog iskustva – psihoze, afektivni poremećaji i krize.

 

Bojana Stamenković Rudić 
MD, psihijatar,
psihoterapeut.

Individualni član IAAP.
Član SDPS i Evropske Asocijacije Psihoterapeuta (EAP).
Dvadeset godina rada u psihijatrijskim bolnicama u Srbiji i Sloveniji. 
Od 2006. radi u privatnoj praksi u Beogradu. 

 

Elisabetta Iberni

Doktor dinamičke i kliničke psihologije

Individualni član IAAP.

Ima privatnu praksu u Hagu, Holandija i povremeno posećuje Beograd.

 

Kandidati za analitičara (edukacija u toku)


Snežana Manojlović
PhD, psihijatar,
profesor psihijatrije.

Polaznik individualnog trening programa IAAP-a. 
Rukovodilac psihijatrijskog odeljenje na Psihijatrijskoj klinici u Nišu.
Preko dvadeset godina iskustva u kliničkom radu i grupnoj i 
individualnoj psihoterapiji psihotičnih pacijenata. 


Jelena Lukic 
B.S. in Finance, 
B.A. in Psychology. 

U edukaciji BAK-a za analitički orijentisanog psihoterapeuta od 2006.

 

Ljubica Zamurović - Dunđerović
Psihijatar 
Magistar bioloških nauka

Polaznik individualnog trening programa IAAP-a. 

 

Ivana Radovanović Novaković

Branislava Piper

Nadežda Janaćković

Marija Tucović

 

Ostali članovi SAS

Zorana Filipović