Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!


Carl Gustav Jung (1875-1961), švajcarski psihijatar i osnivač analitičke psihologije, dao je jedan od najznačajnijih doprinosa izučavanju psihe tokom dvadesetog veka.

Rodjen je 26. jula 1875. godine u Kesswil-u, selu u kome je njegov otac bio protestantski sveštenik. Kao dečak, Karl teži osamljivanju, a u isto vreme pokazuje veliko interesovanje za učenje, što će ga pratiti kroz celi život i omogućiti da postane veliki erudita svog doba. Od šeste godine uči latinski, upoznaje se sa antičkom književnošću, da bi u zrelom periodu bio poznavalac više evropskih jezika, kao i sanskrita. U mladosti su njegova interesovanja usmerena ka prirodnim naukama, kao i ka arheologiji i istoriji religije. Odlučuje se za studije medicine u Bazelu i radu na psihijatriji.

Profesionalnu karijeru započinje 1902. godine, u Burghoeltzli psihijatrijskoj klinici Univerziteta u Cirihu, kao asistent Eugena Bleulera. U ovom periodu on proširuje svoje poznavanje doprinosa psihologiji koje su dali francuski i nemački autori, zainteresovan je za teoriju psihoanalize i za filosofiju. Najveći deo kliničkog rada u tom periodu posvećuje psihotičnim pacijentima. Osmislivši test asocijacija, on postavlja osnove teorije o kompleksima.

Period intenzivne saradnje sa Sigmundom Freudom je trajao od 1907. do 1913. godine. U istom periodu, Jungova interesovanja se kreću ka izučavanju mitologije različitih naroda, motiva u bajkama i oniričkim stanjima, što će poslužiti obogaćivanju njegove psihološke teorije uvodjenjem koncepta kolektivnog nesvesnog. Razlaz sa Frojdom je delom zasnovan na različitosti pogleda na sadržaje nesvesnog.

 


U vreme I svetskog rata, Jung se izoluje, zaokupljen je samoanalizom, prolazi naporan period lične krize iz kojeg će izneti važan materijal za teoriju analitičke psihologije.

Koncept o arhetipu iznosi 1919. godine, a 1921. godine piše o psiholoskim tipovima. Tokom dvadesetih godina prošlog veka, psihološka istraživanja će ga odvesti medju Pueblo Indijance u Americi i u plemenska naselja u Keniji. Izučavanje simbola će produbiti njegovo interesovanje za kulturno nasledje Istoka i Zapada i za religijske sisteme. Boraviće u Indiji i baviće se teorijama koje su u civilizaciji Zapada bile zanemarene. U njima će pronalaziti paralele sa svojom teorijom ličnog razvoja, procesom individuacije, kao i uporište za teleološki pristup.

 

Supruga Emma Rauschenbach je, takodje, dala značajan doprinos analitičkoj psihologiji. Imali su petoro dece i živeli u Kusnahtu, u blizini Ciriha.

 

1948. godine je u Cirihu osnovao institut koji se bavi treningom i istrazivanjem u oblasti analiticke psihologije, kasnije poznat kao Institut Carl Gustav Jung.

 

Umro je 6.juna 1961. godine u Kusnacht-u.