Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Mario Jacoby, Dr. phil.

1925-2011

Mario Jacoby je rodjen u Lajpcigu, u Nemačkoj. U mladjim godinama je imao interesovanje za muzičku umetnost koju je studirao u Parizu i Londonu. Bio je član  Ciriškog  kamernog orkestra, u kome je svirao kao violinista.

Na Jungovom institutu u Cirihu započeo je školovanje i obuku za analitičara 1956. godine, a završio je 1965.  Marie Louise von Franz i Jolande Jacoby su, medju ostalima, bile njegovi učitelji. Nekoliko susreta sa Jungom u to vreme, pružilo mu je mogućnost da prenese ova svoja vredna iskustva sadašnjim generacijama.

Mario Jacoby je bio trening analitičar, predavač i član Curatorium-a Instituta C.G. Jung u Cirihu. Držao je predavanja i vodio seminare širom Evrope, Latinske Amerike, SAD-a, u Južnoj Africi i u Izraelu.

Ovde, u Beogradu, imali smo zadovoljstvo i privilegiju da bude naš supervizor i predavač od 2004. godine. Njegovo prisustvo u Beogradu tokom ovih godina, bilo je veoma obogaćujuće za sve članove Srpskog analitičkog društva i za širu publiku.    

Ovaj veliki autor je objavio brojne članke i knjige, a medju njima su:The Analytic Encounter (Inner City, 1984), Individuation and Narcissism (Routledge, 1989), Shame and the Origins of Self-Esteem(Routledge, 1993) and Jungian Psychotherapy and Contemporary Infant Research (Routledge, 1999).  

Pamtićemo ga sa velikom zahvalnošću i ljubavlju.


Članovi Srpskog analitičkog društva