Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VOCATUS

ATQUE NON VOCATUS

DEUS ADERIT!

 

I) ANALITIČKA PSIHOLOGIJA - UVODNI KURS (2018/2019)

 

Poštovani posetioci,

 

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje Kursa 2018/2019. godine

možete slati vaše prijave do 15. septembra na našu e-mail adresu srpskoanalitickodrustvo@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA:

Nažalost, ranija e-mail adresa SAS-a (sas.edukacija@bak.rs) je hakovana,

pa vas molimo da ignorišete mailove koji vam izgledaju sumnjivo, a stigli su sa ove adrese.

Takođe, ukoliko ste slali svoju prijavu ili neki drugi e-mail na adresu sas.edukacija@bak.rs

molimo vas da ih ponovo pošaljete na novu adresu: srpskoanalitickodrustvo@gmail.com

 

TRAJANJE KURSA:           


Dva semestra

  I semestar:     Oktobar– Februar (9 termina)
 II semestar:     Februar – Maj (9 termina)

DINAMIKA PREDAVANJA:

Dve subote/nedelje u mesecu, u terminu 10:00 – 14:00 (ili 15:00, u zavisnosti od teme i diskusije)

(najčešće prva i druga ili prva i poslednja subota/nedelja u mesecu)

TEME PREDAVANJA:

Predavanjima će biti pokrivene sledeće teme:

·         Život i delo C. G. Junga – razvoj ideja analitičke psihologije, istorijski i socijalni kontekst

·         Lično i kolektivno nesvesno

·         Teorija opozita i energetika psihe

·         Kompleksi i Arhetipovi

·         Psihičke funkcije i Psihološki tipovi

·         Persona, Animus, Anima, Jastvo

·         Individuacija

·         Psihologija snova

·         Sinhronicitet

·         Interpretacija bajki u analitičkoj psihologiji

·         Jung i religija

·         Psihoterapeutske „tehnike“ u analitički orijentisanoj psihoterapiji

·         Razvoj analitičke psihologije – Postjungijanci

 

PREDAVAČI: 

Analitičari Beogradskog Analitičkog Kruga-a (BAK) i

članovi IAAP-a (International Association for Analytical Psychology),

ruteri IAAP-a, članovi Srpskog Analitičkog Društva (SAS).

 

MINIMALNI BROJ POLAZNIKA KURSA:

Minimalni broj polaznika za koje će se organizovati kurs je 8, a maksimalni broj polaznika je 10.

 

CENA: 280 evra po semestru (dinarska protivvrednost)

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA: 

Za pohađanje Kursa se možete prijaviti na e-mail adresu 
srpskoanalitickodrustvo@gmail.com

 

Da bi se nivo predavanja što bolje prilagodio strukturi polaznika,

molimo vas da u prilogu maila,

kao deo prijave, dostavite popunjen i sledeći formular: Podaci

Prijave će se primati do 15. Septembra, 2018. godine

nakon čega će polaznici dobiti precizne informacije o mestu održavanja Kursa, rasporedu predavanja i načinu uplate.

_______________________________________________________________________________
Po završetku Kursa, polaznici dobijaju Potvrdu o odslušanom kursu sa naznačenim temama i brojem sati.

Ukoliko SAS i BAK budu organizovali edukaciju za psihoterapeute,

broj sati naznačen u Potvrdi će se prihvatiti kao odslušani broj sati teorijskog dela edukacije.

Polaznici kursa, ukoliko budu zadovoljili i druge kriterijume za prijem u članstvo SAS, mogu postati članovi SAS – Razvojne grupe IAAP u Srbiji – čime stiču pravo na pohađanje predavanja,  radionica i grupnih supervizija zatvorenog tipa, kao i individualnih supervizija, koje drže predstavnici IAAP.
________________________________________________________________________________


II) PREDAVANJA PO POZIVU

Srpsko Analitičko Društvo organizuje i drži jednodnevne ili višednevne radionice i blokove predavanja po pozivu.

Za ovu svrhu program predavanja se usklađuje sa željama i interesovanjima polaznika.

Ukoliko ste kao grupa zainteresovani za ovu mogućnost možete nam se obratiti na e-mail adresu srpskoanalitickodrustvo@gmail.com